Reklamacje i zwroty - FiT Muscle PL

Informacje ogólne

Reklamacje i zwroty

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Fit & Muscle Shop
05-400 Otwock
Orla 2 paw 4/5

tel. 510-081-251
shop@fitmuscle.pl

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 12 PLN.

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

 

Zwroty

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zwracany / wymieniany towar musi być nowy, bez oznak użytkowania.   

Pobierz z naszej strony formularz odstąpienia od umowy WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz formularz odstąpienia od umowy format PDF

 

Zapakuj produkty wraz z formularzem i rachunkiem i odeślij na adres:

Fit & Muscle Shop ul.Orla 2 paw.4/5 05-400 Otwock   

 

Po otrzymaniu przez nas przesyłki - możliwie najszybciej zwrócimy Ci pieniądze (maksymalnie 7 dni) lub wyślemy pożądany przez Ciebie produkt.

 

 

Reklamacje

Bierzemy pełną odpowiedzialność za oferowane produkty tak więc w przypadku wady produktu lub uszkodzenia podczas transportu.

Wystarczy pobrać WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Wypełniony wysłać na adres e-mail: shop@fitmuscle.pl

 

Wadliwy produkt wymieniamy niezwłocznie na nasz koszt. Łącznie z kosztem dostawy. Pokryjemy również koszty odesłania wadliwego produktu do nas.

Jeżeli wymiana produktu nie będzie możliwa zaproponujemy wybór innego z naszej oferty lub zwrot pełnej wpłaconej kwoty.